Kalkulator mnożenia macierzy

W celu wykonania mnożenia macierzy należy wpisać wszystkie elementy 2 macierzy poniżej.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
Uwaga: Aby dodać kolumnę do macierzy, należy nacisnąć jednocześnie klawisze Shift i Spacja podczas wpisywania elementów macierzy. Aby dodać wiersz należy nacisnąć klawisze Shift i Enter.
= ?
Mnożenie macierzy (mnożeniem Cauchy’ego) to działanie zdefiniowane wyłącznie dla macierzy, z których pierwsza ma tyle kolumn, co druga wierszy. Jeżeli $A$ jest macierzą $n × m$, a $B$ macierzą $m × p$, to ich iloczyn (oznaczany $AB$ lub $A⋅B$), jest macierzą o wymiarach $n × p$, zdefiniowaną jako:
c i , j = k = 1 p a i , k b k , j
gdzie c i j oznacza element na pozycji $(i,j)$ macierzy $C$ będącej wynikiem mnożenia macierzy $A$ i $B$.

Zobacz również

Polecany kalkulator mnożenia macierzy (2)

      1 + 4 = ?    
macierz żywaja?
DODAŁ: 43433 DNIA 2023-10-02 15:05:36
Jest tu ktoś?
DODAŁ: nieznany DNIA 2023-01-17 13:57:08

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.