LICZEBNIK.PL

Kalkulator mnożenia macierzy

W celu wykonania mnożenia macierzy należy wpisać wszystkie elementy 2 macierzy poniżej.
Elementy macierzy mogą być zapisywane jako ułamki zwykłe lub proste wyrażenia algebraiczne.
Uwaga: Aby dodać kolumnę do macierzy, należy nacisnąć jednocześnie klawisze Shift i Spacja podczas wpisywania elementów macierzy. Aby dodać wiersz należy nacisnąć klawisze Shift i Enter.
= ?
Mnożenie macierzy (mnożeniem Cauchy’ego) to działanie zdefiniowane wyłącznie dla macierzy, z których pierwsza ma tyle kolumn, co druga wierszy. Jeżeli $A$ jest macierzą $n × m$, a $B$ macierzą $m × p$, to ich iloczyn (oznaczany $AB$ lub $A⋅B$), jest macierzą o wymiarach $n × p$, zdefiniowaną jako:
c i , j = k = 1 p a i , k b k , j
gdzie c i j oznacza element na pozycji $(i,j)$ macierzy $C$ będącej wynikiem mnożenia macierzy $A$ i $B$.