LICZEBNIK.PL

kalkulator pola trapezu

Obliczanie pola i obwodu trapezu na podstawie jego podstaw i wysokości lub boków.
Znane wartości należy wpisać w jedno z pól oznaczonych poniżej.
Separatorem dziesiętnym jest kropka.
trójkat równoramienny


Trapez to czworokąt mający przynajmniej jedną parę równoległych boków; (wybraną) parę boków równoległych nazywa się podstawami, pozostałe boki noszą nazwę ramion, odległość między podstawami nazywa się wysokością trapezu.

Wzory:
Pole trapezu:
$$S={\frac {a+b}{2}}\ h$$ $$S={\frac {1}{4}}{\frac {a+b}{a-b}}\ {\sqrt {(a-b)+c+d}}\ {\sqrt {(a-b)+c-d}}\ {\sqrt {(a-b)-c+d}}\ {\sqrt {-(a-b)+c+d}}$$ gdzie $a, b$ oznaczają długości odpowiednio dłuższej i krótszej podstawy, zaś $c, d$ to długości ramion, a $h$ to wysokość trapezu.