Kalkulator procentów

Obliczanie procentów dla dowolnych liczb oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Ułamki zwykłe można wpisywać w postaci licznik/mianownik.

Obliczanie procentu liczby


% z liczby = 123 20

Oblicz jakim procentem jednej liczby jest inna liczba


Liczba stanowi jaki procent liczby = 100 3 %
Procent to jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości. Zwykle oznaczany jest symbolem %. Przykładowo 15% oznacza $\frac{15}{100}$ lub 0,15.
Procenty umożliwiają wygodne wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej, przy czym pierwsza wielkość oznacza zwykle część lub zmianę w drugiej.
Przykłady:
12% z 150=12/100*150=18

Zobacz również

Polecany kalkulator procentów (0)

      4 + 1 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.