LICZEBNIK.PL

Kalkulator procentów

Obliczanie procentów dla dowolnych liczb oraz jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.
Separatorem dziesiętnym dla liczb rzeczywistych jest kropka. Ułamki zwykłe można wpisywać w postaci licznik/mianownik.
Obliczanie procentu liczby
% z liczby = 123 20
Oblicz jakim procentem jednej liczby jest inna liczba
Liczba stanowi jaki procent liczby = 100 3 %
Procent to jeden ze sposobów zapisu bezwymiarowego stosunku dwóch wielkości, w którym dana liczba wyrażona jest jako ułamek o mianowniku 100 i odpowiada setnej części danej wielkości. Zwykle oznaczany jest symbolem %. Przykładowo 15% oznacza $\frac{15}{100}$ lub 0,15.
Procenty umożliwiają wygodne wyrażenie danej wielkości w stosunku do innej, przy czym pierwsza wielkość oznacza zwykle część lub zmianę w drugiej.
Przykłady:
12% z 150=12/100*150=18