Kalkulator funkcji cyklometrycznych (kołowych)

Obliczanie odwrotnych funkcji trygonometrycznych: arcus sinus (arcsin), arcus cosinus (arccos), arcus tangens (arctg), arcus cotangens (arcctg), arcus secans (arcsec), arcus cosecans (arccsc).
Należy wybrać funkcję trygonometryczną poniżej oraz podać jej wartość w polu poniżej. Obliczona wartość funkcji odwrotnej (jako kąt w stopniach) pojawi się poniżej.
Wartość funkcji trygonometrycznej (argument funkcji odwrotnej) można podać jako liczbę lub proste wyrażenie arytmetyczne (w tym pierwiastki). Separatorem dziesiętnym jest kropka.
 
 

Funkcje trygonometryczne to funkcje matematyczne, wyrażające (między innymi) stosunki między długościami boków trójkąta prostokątnego względem miar jego kątów wewnętrznych.
Do funkcji trygonometrycznych zalicza się: sinus, cosinus (kosinus), tangens, cotangens (kotangens), secans (sekans) i cosecans (kosekans).

Funkcje odwrotne do trygonometrycznych (nazywane są funkcjami kołowymi lub cyklometrycznymi) to:
· arcus sinus (arcsin) jest funkcją odwrotną do funkcji sinus rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left[-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right].} {\displaystyle \left[-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right].}$
· arcus cosinus (arccos) jest funkcją odwrotną do funkcji cosinus rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left[0,\pi \right].} {\displaystyle \left[0,\pi \right].}$
· arcus tangens (arctg) jest funkcją odwrotną do funkcji tangens rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left(-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right).} {\displaystyle \left(-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right).}$
· arcus cotangens (arcctg) jest funkcją odwrotną do funkcji cotangens rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left(0,\pi \right).} {\displaystyle \left(0,\pi \right).}$
· arcus secans (arcsec) jest funkcją odwrotną do funkcji secans rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left[0,\pi \right].} {\displaystyle \left[0,\pi \right].}$
· arcus cosecans (arccsc) jest funkcją odwrotną do funkcji cosecans rozpatrywanej na przedziale ${\displaystyle \left[-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right].} {\displaystyle \left[-{\tfrac {\pi }{2}},{\tfrac {\pi }{2}}\right].}$
Ze względu na okresowość funkcji trygonometrycznych funkcje te są do nich odwrotne jedynie w przedziale obejmującym jeden okres.

Zobacz również

Polecany kalkulator funkcji cyklometrycznych (kołowych) (0)

      5 + 4 = ?    

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.