LICZEBNIK.PL

Kalkulator skali mapy

Obliczanie odległości w terenie na podstawie skali mapy, odległości na mapie oraz skali mapy.
Dane do obliczeń należy wpisać w pola oznaczone . Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Obliczanie odległości w terenie oraz na mapie
Skala:  1:
cm (na mapie) = 1km (w terenie)
km (w terenie) = 10cm (na mapie)
Obliczanie skali mapy
Odległość na mapie: cm
Odległość w terenie: = km
Skala mapy: 1:10000
Skala mapy (podziałka mapy) to stosunek wielkości liniowych rozmiarów modelu Ziemi, dla jakiego opracowano odwzorowanie kartograficzne danej mapy, do rzeczywistej wielkości tych rozmiarów.
Przykłady zapisu skali mapy:
· skala liczbowa: 1:100 000
· skala mianowana: 1 cm – 1 km lub 1 cm → 1 km