Królowa nauk - matematyka w życiu codziennym

Królowa nauk - matematyka w życiu codziennym

Dzieci w wieku szkolnym często zadają dorosłym pytania „po co mam się tego uczyć?” lub „do czego mi się to przyda?”, ponieważ nie widzą sensu w wykonywaniu trudnych zadań lub przyswajaniu informacji, które mogą odnaleźć w Internecie. Od zawsze duże trudności sprawiała młodzieży matematyka – nauka abstrakcyjna i wymagająca umiejętności logicznego myślenia. Wiedza matematyczna jest przydatna nie tylko w szkole i na obowiązkowej maturze, ale także w życiu codziennym. Znajomość zasad matematycznych może w zaskakujący sposób ułatwić nam funkcjonowanie. 

Matematyka w domu i sklepie

Z matematyką i używanymi w tej dziedzinie pojęciami stykamy się niemal codziennie i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Znajomość reguł matematycznych przyda się każdemu, kto planuje domowe wydatki lub chce wprowadzić oszczędności w rodzinnym budżecie. 

Chcąc zapanować nad finansami, zetkniemy się z kojarzącymi się ze szkołą pojęciami takimi jak sumy, różnice i procenty. Przygotowanie planu oszczędzania trzeba rozpocząć od obliczenia różnicy między comiesięcznymi dochodami i wydatkami. Do tego będą nam oczywiście potrzebne podstawowe działania matematyczne, np. dodawanie i odejmowanie. Kiedy już wykonamy bilans domowego budżetu, będziemy mogli lepiej zaplanować codzienne wydatki. 

Matematyka przyda się nam także podczas zakupów, ponieważ sklepowe promocje wyrażone są w procentach. Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń na procentach pomoże nam w rozsądnym planowaniu zakupów i pozwoli sprawdzić, czy oferowane przez sprzedawców rabaty są rzeczywiście opłacalne. W trakcie kupowania niezbędna okaże się również znajomość jednostek miary i wagi, dzięki której będziemy wiedzieć, czy dwadzieścia dekagramów to wystarczająca ilość danego produktu. 

Wpływ matematyki na rozwój dzieci

Nauka reguł matematycznych pozytywnie wpływa na funkcjonowanie ludzkiego mózgu, dlatego przyswajanie wiedzy z tej dziedziny warto rozpocząć na wczesnym etapie życia dziecka. Wśród wielu rodziców, a czasem także pedagogów, pokutuje mit o wrodzonych skłonnościach, zgodnie z którymi niektórzy są „humanistami”, a inni „ścisłowcami”. Jak się jednak okazuje, istnieje wyraźna korelacja pomiędzy kształtowaniem się zdolności z dziedziny nauk humanistycznych i ścisłych. 

Dzieci, które wcześnie zaczynają uczyć się matematyki, przejawiają większą łatwość w czytaniu i opanowywaniu reguł gramatycznych. Dedukcja matematyczna opiera się na logice, która jest niezbędna w nauce analitycznego myślenia, wyciągania wniosków i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych. Nauka matematyki stymuluje rozwój inteligencji, przyczyniając się do zwiększenia koncentracji i szybkości przetwarzania informacji przez mózg. To z kolei wpływa pozytywnie na zdolność zapamiętywania i analizowania informacji. Warto więc uczyć dzieci matematyki od najmłodszych lat, nie kierując się zgubnym przekonaniem, że w dzisiejszych czasach wszystko policzy za nas kalkulator. 

Matematyka jest wszędzie

Matematyka jest podstawą niemal wszystkich dziedzin nauki i techniki. Opierają się na niej ekonomia, budownictwo, handel, informatyka i wiele innych dziedzin, które zapewniły ludzkości spektakularny rozwój w ostatnich dekadach. Matematyka jest także obecna w naszej codzienności, np. kiedy gotujemy obiad, zastanawiamy się nad domowymi rachunkami lub planujemy wakacyjny wyjazd. Aktualizowanie matematycznej wiedzy z pewnością ułatwi nam codzienne funkcjonowanie i pomoże odnaleźć się w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Kup artykuł sponsorowany na tej stronie >>
Komentuj
8 + 8=

Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach wyniki obliczeń mogą być niepoprawne.
Dane zamieszczone są bez jakiejkolwiek gwarancji co do ich dokładności, poprawności, aktualności, zupełności czy też przydatności w jakimkolwiek celu.

Ta witryna wykorzystuje dane z serwisu Wikipedia na podstawie licencji CC BY-SA 3.0 Unported License.