LICZEBNIK.PL

Upraszczanie wyrażeń algebraicznych

Wyrażenie algebraiczne to wyrażenie matematyczne, złożone ze stałych lub zmiennych, połączonych znakami działań (+, −, ·, :, potęgi i pierwiastka) i nawiasów.